COMISSIÓ DE SEGURETAT CLÍNICA

COMISSIÓ DE SEGURETAT CLÍNICA

MISSIÓ

Promoure accions de millora fonamentalment en tres àrees recomanades: cultura i informació sobre seguretat de pacients tant en l'àmbit professional com entre la ciutadania, desenvolupament de sistemes d'informació sobre efectes adversos, i promoció de pràctiques segures.

FUNCIONS

 • Impulsar i difondre la cultura de seguretat.
 • Identificar, analitzar i difondre els riscos sanitaris.
 • Proposar mesures de prevenció, eliminació o minimització dels riscos sanitaris.
 • Facilitar la implicació dels pacients en el seu procés assistencial.
 • Difondre i impulsar les mesures institucionals de seguretat clínica del pacient.
  • En l'àrea de mortalitat:
   • Mantenir actualitzat i monitoritzar el panell d'indicadors de  mortalitat per processos i procediments seleccionats.
   • Analitzar la mortalitat evitable i sentinella, els seus problemes i causes desencadenants o rellevants.
   • Promoure la realització de sessions clíniques de mortalitat en els serveis i unitats.
   • Promoure i monitoritzar la realització d'autòpsies
   • Avaluar la qualitat dels informes d'Exitus.
   • Millorar les capacitacions dels professionals en la certificació de la defunció.
  • En l'àrea general de seguretat clínica:
   • Mantenir actualitzat i monitoritzar el panell d'indicadors  seleccionats de Seguretat Clínica.
   • Dissenyar sistemes de notificació i informació d'efectes adversos.
   • Desenvolupar una cultura de la seguretat en l'organització, proposant i organitzant activitats de sensibilització i formació en relació amb la seguretat dels pacients
   • Detectar situacions millorables i proposar accions de millora.
   • Promoure iniciatives de les Unitats i serveis en els temes relacionats amb la Seguretat Clínica.
   • Impulsar activitats d'investigació en Seguretat Clínica.
 

Documents
Nom Tamany Descàrregues
Reglamento CSC.pdf 125,1k 280
S'estàn mostrant 1 resultats.