Visualització de contingut web

Cabecera portada

Visualització de contingut web

Pla Ə 2022 - 2025

1. Marc

1.1. Introducció
El Departament de Salut d'Elda vol posar en marxa el seu primer pla estratègic, el nostre PLA Ə 2022 - 2025.
El nostre departament de salut pretén aconseguir una posició d'excel·lència en l'activitat assistencial, en la docència i en la investigació. El nostre compromís, centrar-nos en les persones, és a dir, en pacients i en professionals.
Per a aquest repte, ens hem parat a pensar, a fer-nos preguntes, a escoltar respostes i, després, a actuar. El nostre Pla Ə és fruit d'una mirada i una anàlisi d'allò que funciona bé i d'allò que podria funcionar millor. Considerem que és el moment oportú per a avançar, estem preparats i forts per a abordar nous projectes, implicats i renovats després de les dificultats que hem hagut de superar durant la pandèmia del SARS-CoV-2. És el moment, és el nostre moment.
Un pla estratègic, igual que un navegador GPS, necessita un destí per a indicar-te quina és la millor ruta que has de seguir, que servisca de fil conductor tant a prioritats com a objectius per a encaminar les decisions, projectes i accions dels pròxims anys. Al voltant de 2.500 persones treballem en el Departament de Salut d'Elda i els nostres serveis atenen més de 192.000 persones. El nostre primer pla estratègic pretén activar canals de comunicació i espais nous per a escoltar-nos els uns als altres, per a conéixer de prop les experiències dels pacients i per a reconéixer la visió i les iniciatives dels professionals.
Això vol dir que el nostre primer Pla Ə sorgeix no sols com un full de ruta, és el nostre compromís com a departament de salut en la millora contínua de les nostres accions i decisions, i la nostra aportació a la consecució dels objectius estratègics de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i el IV Pla de salut de la Comunitat Valenciana.
1.2. Missió
El Departament de Salut d'Elda té com a finalitat donar assistència primària i hospitalària de la millor qualitat possible, a través d'una pràctica professional i tècnica sustentada en la millor evidència disponible, minimitzant els riscos associats als serveis prestats i utilitzant de manera eficient els diners públics.
1.3. Visió
Contribuir a la millora continuada de la qualitat a través d'una atenció assistencial eficient, que situe els nostres usuaris al capdavant de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en el nivell de satisfacció i seguretat dels pacients.
1.4. Marc Conceptual. El nostre 'Paraigua'
El nostre marc d'actuació, en el qual tots i cadascun dels projectes a desenvolupar dins de l'àmbit del nostre Pla Ə han de desplegar-se, a fi d'oferir coherència i fortalesa conjunta dels avanços a aconseguir, es fonamenta en la imatge que volem posseir com a departament de salut, en allò que ens porta a sentir-nos part del Departament de Salut d'Elda:
 • Departament de Salut transparent
 • Departament de Salut pròxim
 • Departament de Salut que forma
 • Departament de Salut que cuida
 • Departament de Salut segur
 • Departament de Salut que acompanya
 • Departament de Salut que informa
 • Departament de Salut que participa
 • Departament de Salut que es renova
 • Departament de Salut que escolta
 • Departament de Salut que crea
 • Departament de Salut que integra
 • Departament de Salut que avança
 • Departament de Salut que cura
 • Departament de Salut que investiga
 • Departament de Salut que prevé
 • Departament de Salut que es preocupa pel seu entorn
 • Departament de Salut sense fum
 • Departament de Salut sense soroll
 • Departament de Salut respectuós
 • Departament de Salut equitatiu
 • Departament de Salut de confiança
 • Departament de Salut solidari
 • Departament de Salut dinàmic
 • Departament de Salut competent
 • Departament de Salut motivador
 • Departament de Salut motivat
 • Departament de Salut compassiu
 • Departament de Salut amb passió
 • Departament de Salut que humanitza
 • Departament de Salut 'gran'
 • ...
1.5. Valors
Són els principis i criteris d'actuació que condicionen els comportaments i les decisions del conjunt de professionals del Departament de Salut d'Elda en el seu dia a dia.
Aquests valors han d'impregnar totes les nostres decisions i constituir la filosofia de comportament i relació en cada centre sanitari:
 • Respecte cap a pacients i entre professionals
 • Tracte pròxim i personalitzat
 • Honestedat i ètica professional
 • Responsabilitat i professionalitat en el treball
 • Transparència i veracitat en la transmissió de la informació
 • Compromís personal i social amb els/les pacients i la salut
 • Compromís amb la ciència i amb l'evidència científica
1.6. Pilars I Objectius del Pla Estratégic Ə
El marc del pla introdueix els pilars o àrees de prioritat i els objectius del nostre pla estratègic. Els tres pilars, estretament connectats, són:
1.6.a. Els/les PACIENTS, la raó de ser del Departament de Salut d'Elda. Els nostres objectius:
 • Promoure la seua participació i implicació, així com un paper més actiu en els processos de la seua malaltia i tractament.
 • Incidir en una atenció integral i coordinada per part dels professionals.
 • Augmentar la qualitat del temps que destinem a aquesta atenció.
 • En definitiva, conéixer i tractar les persones íntegrament, des d'un enfocament holístic de l'ésser humà, coneixent els aspectes físics, mentals, emocionals, espirituals i socials que formen part de cada persona.
1.6.b. Els/les PROFESSIONALS, el seu motor. Els nostres objectius:
 • Motivar i impulsar el procés de millora contínua.
 • Reconéixer el treball ben fet, els objectius aconseguits i el treball en equip.
 • Promoure el seu desenvolupament personal, així com reforçar el seu desenvolupament professional.
 • Actualitzar coneixements i cohesionar els equips assistencials i no assistencials.
1.6.c. Els RECURSOS, que fan possible la continuïtat i la innovació en l'atenció assistencial. Els nostres objectius:
 • Reorganitzar i oferir nous espais que cobrisquen les necessitats de pacients i professionals, recollint els seus criteris i idees.
 • Usar els recursos actuals de manera eficient i sostenible.
 • Fomentar la investigació i la formació.
Tenim davant el desafiament d'evolucionar junts i juntes, escoltant-nos i prenent decisions per a millorar el benestar i el desenvolupament dels professionals, així com potenciar l'activitat assistencial i la salut dels pacients.
1.7. Els ( + ) I Els ( - )
El nostre compromís amb els ( - ): 
 • Menys esperes en consultes
 • Menys esperes en realització proves
 • Menys esperes en intervencions quirúrgiques
 • Menys esperes en l'ingrés hospitalari
 • Menys consultes
 • Menys proves
 • Menys ingressos hospitalaris
 • Menys queixes
 • Menys incertesa
 • Menys immediatesa
 • ...
El nostre compromís amb els ( + ): 
 • Més confortabilitat
 • Millors infraestructures
 • Millor equipament
 • Millors serveis
 • Millor tracte
 • Millor atenció assistencial
 • Millors cures
 • Més informació
 • Més empatia
 • Més agraïments
 • Més planificació
 • Més prevenció
 • Més seguretat
 • Més eficàcia
 • Més eficiència
 • Més sostenibilitat
 • Més accessibilitat
 • Més equitat
 • ...

Visualització de contingut web

Visualització de contingut web

El Nostre 'hastag' (#)

#contigosomosgrandes#seguimoscreciendo