Visualització de contingut web

Cabecera portada

Visualització de contingut web

Pla Ə 2022-2025

Recursos

Visualització de contingut web

 • Línia Estratégica
 • Projecte
 • Servei o Unitat
 • Grup Interés

Editor de continguts

 • Millorar en el dia a dia
 • Assistència Compartida Amb Els Serveis Quirúrgics
 • Medicina Interna
 • Es Tractaria De L'agilitació De Les Interconsultes Dels Serveis Quirúrgics
 • Noves Tecnologies
 • Digitalització global del Servei D'anestesiologia, Reanimació I Tto del dolor HGU Elda. Investigació en Orion, Abusassis I Accés a Bases Externes De Big Data I Autoformació
 • Anestesiologia I Reanimació
 • Departament De Salut D'elda/Servei D'anestesiologia I Reanimació HGU Elda
 • Noves Tecnologies
 • Gestió De Cues
 • Informàtica
 • Pacients I Familiars que estan esperant ser atesos
 • Plans Directors, Infraestructures, Creixement, Planificació. Recursos
 • Actualització I Dinamització Comissions, Comités I Grups De Treball Del Departament Salut Elda
 • Gerència.Comissió De Direcció
 • Comités, Comissions I Grups De Treball Constituïts En El Departament De Salut D'elda
 • Plans Directors, Infraestructures, Creixement, Planificació. Recursos
 • Formació Interna, Implementació De Comunicació I Digitalització De Tràmits Administratius
 • Direcció Econòmica
 • Serveis Establits Connexió I Relacionats Amb Tramitacions Administratives D'inversions, Serveis I Aprovisionament De Material. Caps De Servei Assistencials
 • Plans Directors, Infraestructures, Creixement, Planificació. Recursos
 • Nova Estructura Funcional De Subministraments Amb Digitalització De Tràmits I Documentació. Manteniment Reaprovisionament Directe Magatzem General
 • Direcció Econòmica
 • Centres D'activitat Departament De Salut I Proveïdors
 • Plans Directors, Infraestructures, Creixement, Planificació. Recursos
 • Participació I Compromís: Pla Funcional Ampliació Cs El Pinós
 • Gerència
 • Població Del Pinós
 • Plans Directors, Infraestructures, Creixement, Planificació. Recursos
 • Participació I Compromís: Pla Funcional Ampliació Cs Villena 2
 • Gerencia
 • Població De Villena
 • Plans Directors, Infraestructures, Creixement, Planificació. Recursos
 • Pla Director Actuació Soterrani Edifici I
 • Gerència. Comissió De Direcció
 • Planificació Actuacions A Realitzar En Soterrani Edifici I, Estandardització
 • Plans Directors, Infraestructures, Creixement, Planificació. Recursos
 • Pla Director Actuacions Plantes Hospitalització Edifici I
 • Gerencia. Comisión de Dirección
 • Planificació Actuacions A Realitzar En Plantes Hospitalització Edifici I, Estandardització
 • Plans Directors, Infraestructures, Creixement, Planificació. Recursos
 • Pla Director Actuacions Plantes Hospitalització Edifici II, I Altres Serveis
 • Gerencia. Comisión de Dirección
 • Planificació Actuacions A Realitzar En Plantes Hospitalització Edifici Ii, I Altres Serveis. Estandardització
 • Plans Directors, Infraestructures, Creixement, Planificació. Recursos
 • Pla Director De Recuperació Llits D'hospitalització
 • Gerència
 • Pacients que requerisquen ingrés en el HGUE
 • Plans Directors, Infraestructures, Creixement, Planificació. Recursos
 • Pla Funcional Reorganització I Adequació Antigues Consultes Externes Hospital
 • Gerencia
 • Planificació Necessitats I Reorganització D'espais Després De La Posada En Marxa Del Nou Edifici De Consultes Externes
 • Plans Directors, Infraestructures, Creixement, Planificació. Recursos
 • Reorganització De L'emmagatzematge I Distribució Material Estoc Magatzem General Amb Subministrament Directe A Centres D'activitat. Aprovisionament I Gestió
 • Direcció Econòmica
 • Centres D'activitat Hospital, Magatzem General
 • Plans Directors, Infraestructures, Creixement, Planificació. Recursos
 • Seguiment De Contractes Externs, Obres I Instal·Lacions, Mitjançant Nova Estructura Funcional Del Servei De Manteniment-Oficina Tècnica
 • Dirección Económica
 • Centres D'activitat Departament De Salut. Empreses Externes D'obres, Instal·Lacions I Serveis
 • Qualitat I Seguretat
 • Fitxes De Seguretat De Productes Químics Utilitzats En El Departament De Salut D'elda
 • UPRL
 • Treballadors Del Departament De Salut D'elda

Visualització de contingut web

Visualització de contingut web

El Nostre 'hastag' (#)

#contigosomosgrandes#seguimoscreciendo