Cardiologia

SECCIÓ DE CARDIOLOGIA

1. DOTACIÓ DE LA SECCIÓ DE CARDIOLOGIA DE L'HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI ELDA

1.1. PERSONAL

La Secció de Cardiologia del Departament de Salut d'Elda està dotada de recursos humans que tenen a la seua disposició una material per al desenvolupament de la seua activitat professional en els espais destinats a l'activitat esmentada.  
 

1.2. MATERIAL

La secció de cardiologia disposa per a la prestació de serveis de llits d'hospitalització, sales destinades a la realització de proves complementàries i consultes en l'àmbit hospitalari i extrahospitalari per a l'atenció ambulatòria dels pacients.
 

2. CARTERA DE SERVEIS DE LA SECCIÓ DE CARDIOLOGIA DE L'HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI ELDA

2.1. ÀREA D'HOSPITALITZACIÓ: ATENCIÓ MÈDICA DE PACIENTS INGRESSATS A CÀRREC DE LA SECCIÓ DE CARDIOLOGIA.

L'atenció mèdica dels pacients ingressats a càrrec de la secció de cardiologia, és un dels pilars bàsics de l'actuació de la cardiologia dins de l'àmbit hospitalari.  
 
Aquesta activitat comporta la realització de l'anamnesi, exploració física, la realització i anàlisi de proves complementàries, l'establiment del juí diagnòstic i l'adopció de les mesures terapèutiques adequades en cada cas. 

2.2.ACTIVITAT ASSISTENCIAL AMBULATÒRIA EN EL MEDI HOSPITALARI

La secció de cardiologia dispensa assistència ambulatòria en les consultes externes de l'hospital a:
Tots aquells pacients remesos per a seguiment de les seues cardiopaties a l'alta des de l'àrea d'hospitalització de cardiologia.
Aquells pacients que són remesos des d'altres consultes d'atenció especialitzada hospitalària, per al diagnòstic i seguiment de les seues cardiopaties. 

2.3. ACTIVITAT ASSISTENCIAL AMBULATÒRIA EN ELS CENTRES D'ESPECIALITATS

En els centres d'especialitats s'atén a tots aquells pacients remesos a la consulta esmentada:
Per al diagnòstic i tractament, des d'atenció primària. 
Per a seguiment des de l'àrea d'hospitalització de cardiologia.
Per a diagnòstic i tractament des de consultes d'atenció especialitzada hospitalària i ambulatòria d'altres especialitats.

2.4. ÀREA DE TÈCNIQUES DE CARDIOLOGIA

La secció de cardiologia oferta la realització d'exploracions complementàries que es realitzen, tant a nivell intradepartamental com extradepartamental, a través de la remissió de pacients als nostres centres de referència en les diferents àrees.

2.5. CIRURGIA CARDÍACA

El nostre centre habitual de derivació de pacients per a intervencions de cirurgia cardíaca és el Servei de Cirurgia Cardíaca de l'Hospital General Universitari d'Alacant. Per a això, s'assisteix a les sessions mèdiques quirúrgiques que es realitzen de forma setmanal en el centre esmentat. 
Així mateix, en determinats casos, en funció de les característiques del pacient, se'ls remet al Servei de Cirurgia Cardíaca de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe (València). 

2.6. DOCÈNCIA

2.6.1. DOCÈNCIA PREGRAU

La Secció de Cardiologia del Departament de Salut d'Elda col·labora de forma activa en el programa de formació pregrau de les Universitats amb què el Departament té signats convenis de col·laboració. L'activitat docent pregrau es realitza a 2 nivells:
  • Grau de Medicina i cirurgia
  • Grau d'Infermeria

2.6.2. DOCÈNCIA POSTGRAU

La docència postgrau forma part de l'activitat de la secció. Aquesta es realitza per mitjà de la tutorització de pràctiques amb els metges que realitzen la seua formació en el nostre departament. 
 
Els objectius del període de formació en Cardiologia passen per adquirir destreses en el diagnòstic i tractament dels pacients afectes de cardiopaties.  En la Secció de Cardiologia realitzen període de formació residents de:
  • Medicina Familiar i Comunitària 
  • Medicina Interna 
  • Anestesiologia i Reanimació

 

3. ENLLAÇOS D'INTERÉS