Dotació de llits

DOTACIÓ DE LLITS

Nombre de llits

 
  LLITS EN FUNCIONAMENT HOSPITALITZACIÓ
Bloc Quirúrgic CMA 14 -
Urgències Generals 25 -
Unitat de Malalties Infeccioses 10 10
Cirugía General 43 43
COT 34 34
Oftalmologia 2 2
Otorrinolaringologia 4 4
Ginecologia 20 16
Obstetricia 26 26
Endocrinologia 2 2
Medicina Interna 51 51
Neumologia 9 9
Nefrologia 3 3
UCPA 6 6
Neurologia 14 14
Oncologia 15 15
Hematologia 2 2
Pediatria 16 12
Neonatologia 10 10
Neonatologia - UCIN 4 4
Urologia 10 10
Cardiologia 15 15
Reumatologia 3 3
Salut Mental 15 15
Medicina Intensiva (UCI) 10 10
Medicina Digestiva 15 15
UMCE 19 19
Reanimació 17 9
Total 414 359
  414 359

 

Nombre de llocs

  Butaques Llits
UCSI 6  
Diàlisi 20 -
Aguts Nefrologia - 4
Hospital de Dia 28 -
Hospital de pediatria 1 -
Hospital de Dia de Psiquiatria 12 cadires de taller -
  67 butaques 4 llits
  71 llocs