Avís legal

Actualització de l'informació i continguts

L'informació que apareix en el Portal es la vigent en la data de la seua última actualització. La Conselleria de Sanitat es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació de este Portal, podent llimitar o no permetre l'accés a este website.

La Conselleria de Sanitat realitza els màxims esforços per a evitar qualsevol error en els continguts que pogueren aparéixer en el Portal. No obstant això, la Conselleria de Sanitat no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

L'accés al Portal, així com l'us que es puga fer de l'informació que conté, son exclusivament responsabilitat de l'usuari. La Conselleria de Sanitat no es responsabilizarà de ningú perjudici que es puga derivar d'aquest accés o us d'información.

En el Portal de la Conselleria de Sanitat s'inclouen enllaços a pàgines de llocs web de tercers "link", la major part a pàgines d'Internet d'altres administracions públiques que s'han considerat d'interés per als usuaris. La Conselleria de Sanitat no assumix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d'estos enllaços.

Navegació, accés i seguretat

L'accés i la navegació del Portal suposa acceptar i conéixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en este. La Conselleria de Sanitat realitza els màxims esforços per a oferir la navegació en les millors condicions i evitar els perjuís que pogueren ocasionar-se durant esta.

Este portal ha sigut dissenyat per a suportar els navegadors: Internet Explorer i Firefox. La Conselleria de Sanitat no es fa responsable dels perjuís, de qualsevol naturalesa, que pogueren ocasionar-se als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions per als quals ha sigut dissenyat el Portal.

Propietat intel.lectual

Els continguts d'aquest portal, excepte aquells en els que s'expresse el contrari, es publiquen baix llicència Creative Commons BY-NC-SA.

Protecció de dades

L'accés al Portal de la Conselleria de Sanitat es realitza de forma anònima i no s'emmagatzema informació personal.

Gràcies per visitar-nos.