Laboratori

SERVEI D'ANÀLISIS CLÍNIQUES

El Servei de Laboratori d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital d'Elda está ubicat en la planta -1 de la part nova de l'Hospital. Comprén les especialitats d'Anàlisis Clíniques i Microbiologia i té com a missió l'obtenció de resultats analítics en règim d'urgència hospitalària, ambulatòria i domiciliària, capaços de proporcionar la informació adequada als facultatius perquè puguen dur a terme les seues funcions de diagnòstic i tractament dels pacients.
 
El Servei de Laboratori d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital d'Elda está certificat des de l'any 2012 per TÜV Rheinland segons la norma internacional ISO 9001:2008. La Política de Qualitat del Laboratori Clínic de l'Hospital d'Elda s'aprova el dia 15-03-2012 i es defineix en els termes:següents:
 
Realitzar unes exploracions i estudis d'anàlisis clíniques i microbiologia cientificotècnicament eficaços, que col·laboren a proporcionar uns resultats assistencials efectius amb una utilització eficient dels recursos i desenvolupament dels professionals, assumint el compromís de complir els requisits interns del laboratori, dels clients i reglamentaris i millorar constantment l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat.
 
El client principal del laboratori són els pacients que provenen dels diferents centres assistencials, però mereixen especial atenció els nostres clients interns, entenent com a tals tots aquells professionals que decideixen utilitzar els recursos diagnòstics i assistencials del laboratori amb els seus pacients.
 
L'activitat assistencial del Laboratori d'Anàlisis Clíniques s'organitza al voltant de les àrees assistencials del mateix hospital :sales d'hospitalització, Servei d'Urgències i consultes externes; així com dels 21centres d'Atenció Primària, del Centre d'Especialitats d'Elda, Centre Sanitari Integrat de Villena,  6 unitats de Salut Mental i d'altres unitats de suport:  Unitat de Conductes Addictives d'Elda i Villena.
 
El processament de les mostres en el laboratori compta amb un sistema informàtic propi (SIL) i es realitza en diverses fases: preanalítica, analítica i postanalítica.
 

Laboratori d'Anàlisis Clíniques 

S'estructura en les àrees següents:
 • Bioquímica
 • Proteïnes
 • Hormones i marcadors tumorals
 • Serologia infecciosa
 • Seminologia 
 • Immunologia
 • Biologia molecular
 • Orines
 • Laboratori d'urgències
 

Laboratori de Microbiologia i Parasitologia

Està format per les àrees següents:
 • Bacteriologia:
  • Hemocultius 
  • Exsudats i líquids estèrils
  • Exsudats genitals
  • Coprocultius
  • Urocultius
  • Estudi de mostres respiratòries
 • Microbactèries
 • Micologia
 • Paràsits
 • Serologia
 • Biologia molecular

 

ENLLAÇOS D'INTERÉS

Enllaços interns