CirugIa General

Servei de CIRUGIA GENERAL I DEL APARELL DIGESTIU

L'objectiu primordial del Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu de l'Hospital General Universitari d'Elda, és oferir la millor atenció possible a cada un dels seus pacients, per mitjà de l'exercici clínic, la docència i la investigació, en l'àmbit de competències que correspon a aquesta especialitat quirúrgica. L'esmentada meta, es persegueix en l'actualitat per mitjà de la distribució del treball en diferents àrees de capacitació dels seus professionals o "Unitats Funcionals". Aquestes unitats tenen vocació multidisciplinària, busquen la col·laboració d'experts de diferents especialitats que uneixen els seus coneixements per a aconseguir  el millor diagnòstic i el tractament més adequat, d'acord amb l'evidència científica existent, sense oblidar l'aspecte humà, el respecte i la confidencialitat necessaris amb el pacient i els seus familiars.
 
El Servei de Cirurgia, ofereix als usuaris consultes externes hospitalàries i extrahospitalàries (CSI Villena i CE d'Elda), planta d'hospitalització amb habitacions individuals, activitat quirúrgica programada, diària de dilluns a divendres (15 quiròfans setmanals) i  atenció continuada (assistència a urgències quirúrgiques) durant les 24h del dia, els 365 dies de l'any.
 
OBJECTIUS:
 • Excel·lència.
 • Seguretat i qualitat assistencial.
 • Implicació, entrega i compromís.
 
CARTERA DE SERVEIS
El Servei de Cirurgia, posa a disposició de la població procediments diagnòstics i terapèutics per a una àmplia varietat d'afeccions, que inclou tècniques laparotòmiques (cirurgia oberta convencional) i laparoscòpiques (cirurgia mínimament invasiva):
 • Esòfag i estómac
 • Intestí prim 
 • Apèndix cecal 
 • Còlon, recte i anus
 • Sòl pelvià
 • Fetge, vesícula biliar i pàncrees
 • Melsa
 • Pell i parts blanes
 • Paret abdominal (hèrnies, eventracions, rumors, etc.)
 • Glàndules endocrines (tiroide, paratiroides i suprarenals)
 • Mames
 • Retroperitoneu
 • Cavitat peritoneal (diàlisi peritoneal, carcinomatosi peritoneal, etc.)
 
Es realitzen procediments quirúrgics menors (sota anestèsia local) i majors (sota anestèsia regional i/o general), tant en règim ambulatori com en règim d'ingrés hospitalari.
 
Per a veure descripció més detallada accediu més avant a l'enllaç: "CARTERA DE SERVEIS COMPLETA"
 
INFORMACIÓ PER AL PACIENT
 • ·HOSPITAL D'ELDA:
  • Localització: Hospital General Universitari d'Elda. Carretera d'Elda-Sax, s/n. (Elda). Edifici nou, planta baixa.
  • Telèfon centraleta: 966 989 000
  • Telèfon Secretaria de Cirurgia: 966989044

 

 • CENTRE D'ESPECIALITATS D'ELDA:
  • Localització: carrer Pare Manjón, 5. Elda.
  • Telèfon de centraleta: 966 957 102 i  966 957 103
  • Telèfon consulta de Cirurgia: 966957111

 

 • CSI VILLENA:
  • Localització: carretera Prado de la Vila, 93. Villena.
  • Telèfon de centraleta: 965 823 760
  • Telèfon consulta de Cirurgia: accés només cridant a centraleta 
 
 
ENLLAÇOS D'INTERÉS
 • ENLLAÇOS INTERNS
  • Equip humà
  • Recursos materials
  • Organització del Servei
  • Cartera de serveis completa
  • Activitat Servei de Cirurgia - Any 2015
  • Informació pràctica d'interés per a l'usuari