Cirugia Ortopèdica i Traumatologia

Servei de CIRUGIA ORTOPÈDICA I  TRAUMATOLOGIA

L'ESPECIALITAT

La Cirurgia Ortopèdica és l'especialitat quirúrgica que s'ocupa de les afeccions, deformitats i lesions de l'aparell locomotor, el qual comprèn principalment els ossos, articulacions, tendons i músculs.

Missió:

 • Proporcionar atenció especialitzada en Cirurgia Ortopèdica al Departament de Salut d'Elda, amb la màxima eficàcia, eficiència, rendibilitat i qualitat possibles.
 • Participar i contribuir en els objectius institucionals i de gestió de l'Hospital així com en les polítiques d'empresa que aquest crega oportunes.
 • Integrar-se, assessorar i capacitar els dispositius d'Atenció Primària del departament de salut.
 • Adoptar un adequat pla de formació docent, contínua i continuada.
 • Potenciar l'activitat investigadora en les matèries que li competeixen.

Visió:

 • Aconseguir que el servei siga reconegut com un proveïdor de serveis de salut integrals, amb una cartera de serveis adequada a les necessitats de la seua població de referència, per mitjà de formes eficients i innovadores de provisió de cures.
 • El pacient és la raó principal del servei i tots els esforços i atencions de l'organització han de girar entorn d'ell.
 • Aconseguir un alt nivell de motivació i satisfacció en el seu entorn laboral.
 • Aconseguir un alt nivell de reconeixement professional i satisfacció dels pacients.

Valors:

 • És un servei públic, que garantix les prestacions i serveis assistencials amb caràcter gratuït i universal.
 • Equitatiu, que proporciona al ciutadà un tracte just en funció només de les seues necessitats mèdiques.
 • Respectuós amb la persona i la seua llibertat.
 • Compromès amb la qualitat professional.
 

CARTERA DE SERVEIS

Assistència general integrada en Traumatologia i en Cirurgia Ortopèdica, amb divisió en Unitats Funcionals per situació anatòmica i/o complexitat tècnica.

Modalitats d'assistència

 • Hospitalització especialitzada
 • Hospitalització a domicili.
 • Atenció ambulatòria centralitzada en hospital i perifèrica en Centres d'especialitats d'Elda i Villena.
 • Cirurgia major convencional amb ingrés
 • Cirurgia major sense ingrés (CMA: cirurgia major ambulatòria)
 • Cirurgia amb anestèsia local
 • Atenció especialitzada continuada d'urgències ininterrompuda.

Unitat de Traumatologia

 • Tractament inicial i diferit del politraumatitzat.
 • Tractament ortopèdic, no quirúrgic, de fractures i luxacions.
 • Tractament quirúrgic amb osteosíntesi de fractures i luxacions.
 • Tractament quirúrgic de fractures per mitjà d'artroplàstia.
 • Tractament de complicacions de les fractures: pseudoartrosi, osteomielitis.

Unitat de Maluc

 • Cirurgia artroscòpica diagnòstica.
 • Cirurgia protètica: implants primaris parcials, totals, rescats, revisions i recanvi.
 • Cirurgia de fractures amb osteosíntesis especials.
 • Osteotomies i artrodesis.
 • Cirurgia femoroacetabular.
 • Reparació articular: lligaments, inestabilitats.
 • Cirurgia de parts blanes.
 • Reparació lesions cartilaginoses.

Unitat de Genoll

 • Cirurgia artroscòpica diagnòstica
 • Reparació artroscòpica: meniscos, lligaments, empelts osteocondrals.
 • Cirurgia Protètica: primària total, unicondilar, rescats, revisions i recanvis, pròtesis          especials per a gran deformitat o tumorals
 • Cirurgia femoropatelar
 • Cirurgia de fractures amb osteosíntesis especials.
 • Osteotomies, artrodesis i allargaments ossis.
 • Reparació articular: lligaments, inestabilitats
 • Cirurgia de parts blanes
 • Reparació lesions cartilaginoses

Unitat de turmell i peu

 • Artroscòpia de turmell
 • Cirurgia mínimament invasiva de l'hallux i resta de dits
 • Cirurgia traumatològica amb osteosíntesis especials.
 • Cirurgia protètica de turmell i dits.
 • Reparació articular: lligaments, inestabilitats
 • Cirurgia de parts blanes
 • Reparació lesions cartilaginoses
 • Cirurgia de malformacions congènites
 • Cirurgia en deformitats (peu sancallós, pla, equí)
 • Cirurgia del peu reumàtic
 • Osteotomies, artrodesis i allargaments ossis.

Unitat de muscle i colze

 • Cirurgia artroscòpica: subacromial, reparacions de maneguí, inestabilitat i lesions d'Slap.
 • Cirurgia protètica muscle: hemiartroplàstia, pròtesi total, pròtesis invertides. Primària,         rescats, revisions, rescats i recanvis.
 • Cirurgia protètica de colze: total, cap de ràdio
 • Cirurgia de fractures amb osteosíntesis especials.
 • Reparació articular: lligaments, inestabilitats
 • Cirurgia de parts blanes
 • Reparació lesions cartilaginoses
 • Osteotomies, artrodesis.

Unitat de monyica i mà

 • Cirurgia artroscòpica de monyica
 • Cirurgia protètica trapezoidecarpiana i dits.
 • Cirurgia traumatològica amb osteosíntesis especials
 • Cirurgia tendinosa
 • Cirurgia d'inestabilitats
 • Osteotomies, artrodesis
 • Cirurgia mà reumàtica
 • Cirurgia de parts blanes i compressió nerviosa

Oferta docent

 • Servei acreditat pel Ministeri de Sanitat per a impartir docència postgrau, de formació a metges residents (MIR) de l'especialitat ininterrompudament des de 1989.
 • Servei col·laborador en pràctiques de MIR procedents d'altres hospitals nacionals i estrangers.
 • servei Associat al Departament de Patologia i Cirurgia, Àrea de Traumatologia i Ortopèdia, de la Facultat de Medicina de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per mitjà de classes teòriques i pràctiques d'alumnes de Medicina.
 • servei col·laborador en pràctiques d'últim curs d'alumnes de Medicina d'altres Universitats del territori nacional.
 • Col·laborador en la formació universitària pregrau d'Infermeria per mitjà de pràctiques d'alumnes de l'Escola d'Infermeria de la Universitat d'Alacant.
 • Col·laborador en la formació d'Auxiliars d'Infermeria, per mitjà de pràctiques.

Oferta en investigació

 • Línies d'investigació en tractament quirúrgic de fractures
 • Línies d'investigació en fractures de maluc en ancians
 • Línia en investigació en lesions i pròtesi de genoll
 • Línies d'investigació en pròtesi de maluc.
 

INFORMACIÓ AL PACIENT

Planta d'hospitalització:

 • Ubicada en la 4a planta de nou pavelló
 • Totes les habitacions són individuals
 • Depenent de les cures que precisen, el xiquets poden ser ingressats en la planta de Pediatria

Consultes hospitalàries:

 • Ubicades en la planta soterrani de l'Àrea de Consultes.
 • Disposa de consultes generals personalitzades per especialista

Consultes extrahospitalàries:

 • Centre d'Especialitats d'Elda (Pare Manjón)
 • Centre Integrat de Villena

Urgències:

 • Integrades en l'Àrea d'Urgències de l'Hospital
 • Atenció permanent per especialistes

Quiròfans:

 • Ubicats en la 2a planta de nou pavelló.
 • El servei té adscrits 2 quiròfans d'anestèsia general i 1 quiròfan d'anestèsia local
 • Activitat diària, normal i d'urgència.

Enllaços: