HEMATOLOGIA i HEMATOTERÀPIA

Servei d'HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA

Es tracta d'un servei que s'ha d'incloure en l'Àrea de Serveis Mèdics, per això correspon a Hematologia Clínica (consultes, hospitalització, hospital de dia i urgències), però també ha de figurar en l'Àrea de Serveis Centrals, i per  això correspon al Laboratori d'Hematologia (ordinari i d'urgències) i Servei de Transfusió/Banc de Sang.

 

HOSPITALITZACIÓ
 • Llits d'hospitalització: 2
 • Hospital de Dia Oncològic (per a tractaments d'immunoteràpia i quimioteràpia, i realització de tècniques com ara biòpsies òssies de cresta ilíaca i aspirats esternals) i Hospital de Dia Mèdic per a transfusions i altres tractaments a malalts ambulants.
 • Tot ubicat en la 2a planta de l'edifici antic, compartit amb Oncologia i altres serveis que utilitzen l'Hospital de Dia Mèdic.
 
CONSULTES EN L'HOSPITAL
 • Consulta de control de tractament anticoagulant, malalts ambulants:
  • 8:00 h a 10:00 h, de dilluns a divendres. Ubicada en la planta soterrani de l'edifici nou.
 • Consultes externes:
  • Consulta de 10:00 h a 15:00 h, de dilluns a divendres, ubicada en la planta soterrani de l'edifici nou.
  • Dos consultes externes de 9:00 h a 15:00 h, de dilluns a dijous (el divendres, horari flexible); ubicades en l'àrea de consultes externes de l'edifici antic.
 
URGÈNCIES DE PRESÈNCIA FÍSICA
En la jornada laboral ordinària, torn de matins, les urgències les atén el facultatiu que continuarà de guàrdia localitzada a partir de les 15:00 hores d'eixe dia, a més de la seua jornada laboral ordinària programada.
 
URGÈNCIAS LOCALITZADES
Cada dia hi ha un facultatiu de guàrdia localitzada des de les 15:00 hores d'un dia fins a les 8:00 hores de l'endemà, excepte els diumenges i festius que està les 24 hores.
 
DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ
Es presta docència a tots els MIR que ho sol·liciten, habitualment MIR i FIR d'Anàlisi Clínica i esporàdicament MIR Medicina de Família i MIR de Medicina Interna.
Participació en projectes d'investigació clínica, registres, estudis observacionals, etc. que permeten els recursos del Servei.
 
UBICACIÓ
El Servei d'Hematologia i Hemoteràpia s'ubica en el soterrani de l'ala nova de l'Hospital Universitari d'Elda, excepte les consultes, la ubicació de les quals es detalla més amunt.
 
ENLLAÇOS