PNEUMOLOGIA

SECCIÓ DE PNEUMOLOGIA

PATOLOGIES

La Pneumologia s'ocupa del diagnòstic, tractament, seguiment i prevenció de les malalties que afecten l'aparell respiratori en les persones majors de 14 anys (en els menors es denomina pneumologia pediàtrica).
 
Entre les patologies més freqüents es troba l'EPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica), l'asma, la tuberculosi i altres infeccions respiratòries (bronquitis i pneumònies)  i els tumors respiratoris, sent el més freqüent el càncer de pulmó.
 
La síndrome d'apnea-hipopnea durant el son (SAHS) és també una de les malalties respiratòries  més freqüents que diagnostiquem i tractem els pneumòlegs.
 
Altres patologies menys freqüents són les malalties intersticials,  les bronquièctasis i la fibrosi quística en majors de 14 anys, la malaltia tromboembòlica i les malalties de la pleura i el mediastí. 
 

DEPENDENCIES

 • 1 Planta d'hospitalització (3a esquerra, edifici antic) amb 9 llits.
 • 1 Zona de consultes en l'hospital amb dos consultes (soterrani de consultes externes). 
 • 1 Zona d'exploracions especials respiratòries on es realitzen exploracions invasives (videobroncoscòpies, ecobroncoscòpies, toracocentesi i biòpsies pleurals), ecografia toràcica i exploració funcional respiratòria (espirometries, pletismografies, difusió, músculs respiratoris, test de mannitol, test de 6 minuts marxa) (3a planta, edifici antic).
 • 1 Consulta en el centre d'especialitats Pare Manjón d'Elda, on a més es realitzen espirometries (planta baixa).
 • 1 Consulta en el CSI de Villena on també es realitzen espirometries (primera planta).

CONTACTE

 • TELÈFONS
  • Administrativa de Pneumologia: 966989092
  • Consulta externa de pneumologia de l'hospital: 966989142
 • CORREU ELECTRÒNIC

ENLLAÇOS D'INTERÉS