Rehabilitació i Fisioteràpia

Servei de REHABILITACIÓ i FISIOTERAPIA

1. INDICADORS D'ACTIVITAT ASSISTENCIAL 

 • Primera visita de rehabilitació consulta externa. 
 • Visita successiva de rehabilitació consulta externa.. 
 • Interconsulta d'hospitalització. 

2. TÈCNIQUES DE DIAGNÒSTIC, VALORACIÓ FUNCIONAL I CONTROL 

 • Mesurament de volum per tècnica perimetral. 
 • Valoració d'úlcera. 
 • Control de fèrules, ortopròtesi i d'ajudes tècniques. 
 • Revisió de peces de compressió. 
 • Interpretació de radiografies convencionals. 
 • Interpretació d'analítica (per patologia). 

3. CLÍNIQUES 

 • En edat pediàtrica.
 • En edat adulta.

4. VALORACIÓ FUNCIONAL COMPUTERITZADA 

 • Raquimetria (cervical, dorsal o lumbar) 
 • Dinamometria de mà. 

5. INTERPRETACIÓ DE RADIOGRAFIES CONVENCIONALS 

 • Radiografia de raquis 
 • Radiografia d'extremitats 

6. PRESCRIPCIÓ 

 • Farmacològica 
 • Fisioteràpica 
 • De teràpia ocupacional 
 • De logopèdia d'infermeria 
 • Prescripció i aplicació de peces especials, fèrules, ortrotesis i d'ajuda tècniques. 

7. PRESCRIPCIÓ I APLICACIÓ de peces ESPECIALS, FÈRULES ORTRÒTESIS I D'AJUDES TÈCNIQUES. 

 • Peces de compressió 
 • Peces de compressió 
 • Fèrules d'algeps o altres 
 • Ortesi de tronc a mesura 
 • Ortesi d'extremitats a mesura 
 • Ortesis prefabricades 
 • Pròtesi d'extremitats 
 • Ajudes per a la mobilitat 
 • Ajudes per a la comunicació 

8. TÈCNIQUES TERAPÈUTIQUES 

 • Tècniques de medicina manual 
 • Tècniques de RHB de l'equilibri 
 • Tècniques de sòl pelvià 

9. TÈCNIQUES INVASIVES 

 • Infiltració 
 • Artrocentesis, Aspiració i Drenatge 
 • Punció seca 
 • Tècniques complexes 

10. INFILTRACIÓ 

 • Infiltració punts miofascials per dolor amb TOXINA BOTULÍNICA 
 • Infiltració punts miofascials per dolor amb altres productes 
 • Infiltració muscular per espasticitat amb TOXINA BOTULINCA 
 • Infiltració articular amb ÀCID HIALURÒNIC. 
 • Infiltració articular amb altres productes (COL·LAGEN) 

11. TÈCNIQUES COMPLEXES 

 • Bloquejos anestèsics. 
 • Bloqueig de nervis perifèrics (amb anestèsic locals esteroides, opioides) 
 • Bloqueig articular del muscle 
 • Bloqueig de les facetes lumbars 

12. TÈCNIQUES EN MEDICINA MANUAL 

 • Manipulació vertebral/perifèrica 
 • Preparació teixits blans 
 • Tècniques miotensives 
 • Tècnica no forçada 

13. TÈCNIQUES DE SÒL PELVIÀ 

 • Exercicis kegel 
 • Biofeedback 
 • Electroestimulació 
 • Estimulació percutània nervi tibial posterior 

14. ALTRES TÈCNIQUES 

 • Embenat neuromuscular 
 • Ona de xoc 

15. INFORMES 

 • Informe especials 
 • Informes especials de discapacitats 

16. EDUCACIÓ 

 • Ensenyança de tècniques a pacient i o a cuidador 
 • Educador de pacient i o cuidador 
 • Tractament de Rehabilitador en grup, escoles per a automaneig de pacient. 

17. ENLLAÇOS.