Urgències

Servei d'URGÈNCIES HOSPITALARIES GENERALS

El Servei d'Urgències Hospitalàries del Departament d'Elda ofereix atenció sanitària urgent al pacient adult les 24 h del dia, tots els dies de l'any. Té com a missió prestar assistència, en el mínim temps possible, amb la major eficiència i la màxima satisfacció dels nostres pacients. Aquesta atenció urgent es realitza de forma professional, humana, en un entorn de qualitat, intimitat, seguretat i confiança, i sempre orientada a l'usuari. Per això s'ha adaptat la cartera de serveis, a fi de proveir de prestacions sanitàries que siguen eficaces, efectives, eficients i socialment sostenibles en el nostre entorn. 
 
Està format per:
 • Servei d'Urgències de l'Hospital General Universitari d'Elda (HGU Elda).
 • Servei d'Urgències del Centre Sanitari Integrat (CSI) de Villena, on es combina el treball entre professionals d'urgències hospitalàries específiques amb professionals d'atenció primària (coordinats des de la Direcció d'AP). 
 

CARTERA DE SERVEIS

La cartera de serveis que presta el Servei d'Urgències de l'HGU d'Elda inclou:
 • Priorització de l'assistència per a donar una resposta adequada, en temps i recursos, a la urgència en qualsevol dels seus nivells. Classificació de pacients segons el sistema de triatge homologat, realitzat per personal d'infermeria qualificat, que permet prioritzar l'assistència i distribuir per nivells d'acord amb la gravetat del procés.
 • Assignació de professionals (metge i infermer) per pacients, assegurant una continuïtat de les cures.
 • Atenció i estabilització inicial al pacient en situació crítica. Suport vital avançat.
 • Establiment de circuits especials per a patologies tempodependents: codi infart, codi politrauma, codi ictus i codi sèpsia.
 • Emissió d'un juí diagnòstic sindròmic i tractament inicial o definitiu de les urgències:
  • Urgències cardiovasculars
  • Urgències respiratòries
  • Urgències digestives
  • Urgències neurològiques
  • Urgències endocrinometabòliques
  • Urgències infeccioses
  • Urgències nefrourològiques
  • Urgències reumatològiques
  • Urgències oncològiques
  • Urgències ORL
  • Urgències oftalmològiques
  • Intoxicacions agudes i enverinaments
  • Urgències per agents físics
  • Urgències traumatològiques.
 • Solucionar o derivar al nivell assistencial adequat, d'acord amb la capacitat del servei, procurant la continuïtat del procés assistencial.
 • Observació en urgències amb un temps màxim de 24 hores.
 • Suport clinicoterapèutic puntual, per mitjà d'interconsulta electrònica, dels especialistes de guàrdia presencial: medicina interna, medicina intensiva, cirurgia general, traumatologia, ginecologia i obstetrícia, anestèsia, psiquiatria, radiologia, o els de guàrdia localitzada: hematologia, anàlisis clíniques, otorinolaringologia,  nefrologia i urologia.
 • Prescripció electrònica de tractaments mèdics als pacients donats d'alta.
 • Ingrés directe en l'àrea d'hospitalització i unitat d'hospitalització domiciliària de l'hospital.
 • En els casos en què la cartera de serveis de l'hospital no oferisca les cures que el pacient necessite durant el seu ingrés (cirurgia toràcica, neurocirurgia, cremats, cirurgia vascular, etc.) el pacient serà derivat a l'hospital de referència que garantisca l'adequada assistència del pacient.

A més d'aquesta activitat assistencial, el Servei d'Urgències ofereix una altra sèrie d'activitats complementàries com formació, docència, investigació i coordinació amb altres dispositius sanitaris i no sanitaris. Du a terme entre les seues tasques l'educació als ciutadans en matèria de salut i promoció d'aquesta.

 

INFORMACIÓ PER AL PACIENT

 • HOSPITAL D'ELDA:
  • Localització: Hospital General Universitari d'Elda. Carretera d'Elda-Sax, s/n. (Elda). Edifici nou, planta baixa.
  • Telèfons centraleta: 966 989 000 i 966 989 001
 • CSI VILLENA:
  • Localització: Carretera Prado de la Villa, 93. Villena.
  • Telèfon: 965 823 760

 

ENLLAÇOS D'INTERÉS

Enllaços interns
Enllaços externs