Model de domiciliació bancària a tercers

Motiu.

A partir de l'1 de gener de 2022 la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic va fer obligatori l'ús de comptes actives i fiscalitzades per al cobrament de gastos de locomoció i/o dietes. Per això, és necessari omplir el model de domiciliació bancària que permeta la notificació i posterior fiscalització del compte. 

 

A qui va dirigit.

 

El present escrit va dirigit a:

 • Personal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública del Departament de Salut d'Elda que per motius laborals haja de percebre gastos de locomoció i/o dietes.

 • Personal que tinga pendent el cobrament d'interessos de demora per reconeixements de carrera o desenrotllament professional.

 • Proveïdors de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, relacionats amb el Departament de Salut d'Elda.

Requisits.

 

Per a realitzar la comunicació del compte bancari on rebre els gastos de locomoció i dietes podem fer-ho per dos vies:

 1. Des de qualsevol ordinador dels centres de salut / Hospital del departament de salut d'Elda.

 2. Des d'un ordinador personal que complisca amb els requisits següents:

  1. Tindre instal·lat Adobe Reader DC para poder realitzar la firma del document.

  2. Tindre instal·lats els drivers de la targeta criptogràfica que es vaja a utilitzar: ACCV o DNI electrònic (32 bits64 bits).

  3. Tindre instal·lat Autofirma (32 bits64 bits).

Passos per a realitzar la comunicació.

 

 • Descarregar i omplir el model de domiciliació bancària a tercers segon instruccions adjuntes al document (últimes pàgines).

 • Signar electrónicament el model de domiciliació bancària (polse açí per a descarregar guia).

 • Per a personal del departament de salut d'Elda, omplir el model de domiciliació bancària cumplimentat i firmat electrònicament junt a una fotocòpia del DNI y un justificant bancari on aparega el nom de la persona sol·licitant com titular del compte bancària que s'indica en el model omplit.

 • Per a personas jurídiques, omplir el model de domiciliació bancària cumplimentat i firmat electrònicament junto amb tarjeta acreditativa del nombre d'identificació fiscal, així com certificat bancari de titularitat del compte de la societat, on consta la/les persona/es amb facultat per a intervindre en el dita compte.

 • Presentar la documentació a través de la web "La meua carpeta ciutadana, plataforma Z" (punxe açí per a descarregar una guia del procés de presentació del model a través del registre electrònic de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública).