Model de domiciliació bancària a tercers

Motiu.

A partir de l'1 de gener de 2022 la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic va fer obligatori l'ús de comptes actives i fiscalitzades per al cobrament de gastos de locomoció i/o dietes. Per això, és necessari omplir el model de domiciliació bancària que permeta la notificació i posterior fiscalització del compte. 

 

A qui va dirigit.

 

El present escrit va dirigit a:

  • Personal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública del Departament de Salut d'Elda que per motius laborals haja de percebre gastos de locomoció i/o dietes.

  • Personal que tinga pendent el cobrament d'interessos de demora per reconeixements de carrera o desenrotllament professional.

  • Proveïdors de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, relacionats amb el Departament de Salut d'Elda.

Requisits.

 

Tenir instal·lat un dels navegadors següent: Google Chrome o Mozilla Firefox. Internet Explorer no funciona.

 

 

Passos per a realitzarla la comunicació,

 

NOTA: És necessari per a poder verificar el tràmit que, una vegada realitzada la gestió, envii un email a g_economica_helda@gva.es, adjuntant còpia de la notificació rebuda indicant alta favorable del tràmit de domiciliació bancària i així poder realitzar-li l'abonament del que té pendent en data d'avui.