Otorrinolaringologia

Servei d'OTORRINOLANRINGOLOGÍA

El Servei d'Otorinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll (ORL) s'encarrega del diagnòstic i tractament (tant mèdic com quirúrgic) de la patologia de l'orella, nas, faringolaringe i coll, incloses les glàndules de la saliva, la glàndula tiroide i les paratiroides. Així mateix cobrim determinades malalties de la boca i llengua.
 
La nostra activitat es realitza en les ubicacions següents:
  • Hospital General Universitari d'Elda: consultes externes, hospitalització i quiròfans
  • Centre d'Especialitats d'Elda: consulta d'ORL general en la segona planta i consulta de proves especials ORL en la tercera planta
  • Centre Sanitari Integrat de Villena: en la primera planta
Entre les exploracions complementàries que realitzem en les diferents consultes, a més de les exploracions bàsiques d'ORL (nasofibroscòpia, audiometries, impedanciometries, exploracions otomicroscòpiques, rinoscòpies rígides, etc.) també realitzem proves específiques d'estudi de l'orella interna que inclouen el diagnòstic precoç de la hipoacúsia infantil i l'estudi de les síndromes vertiginoses perifèriques (otoemissions acústiques, potencials evocats auditius, vHIT, videonistagmografia)