Reumatologia

Servei de REUMATOLOGÍA

1. FUNCIÓ ASSISTENCIAL

 • En l'àrea hospitalària. Aquesta labor és exercida de forma permanent per un facultatiu del servei. A més, de forma esporàdica també s'hi integren els MIR rodants d'altres especialitats. Per a millorar la qualitat i eficiència de l'assistència reumatològica en l'àmbit hospitalari, en horari de 08:00 a 15:00 s'ofereix la possibilitat de localitzar l'equip de reumatologia responsable d'hospitalització a través d'una extensió telefònica (busca). Les labors de l'àrea hospitalària del nostre servei comprenen:
  • Assistència a pacients ingressats a càrrec del Servei de Reumatologia. Principalment patologia autoimmune greu, amb risc vital per al pacient, patologia infecciosa d'aparell locomotor i patologia mecànica aguda invalidant.
  • Resolució de parts d'interconsulta de pacients ingressats en altres serveis mèdics o quirúrgics amb patologia reumatològica.
  • Assistència als pacients que acudeixen al Servei d'Urgències amb patologia reumatològica.
  • Visita mèdica i assistència als pacients en l'Hospital de Dia. 
 • En l'àrea ambulatòria. Aquesta labor és exercida per tots els facultatius del servei, una infermera especialitzada en Reumatologia, dos infermers de consultes i dos auxiliars de consulta. Les labors de l'àrea ambulatòria del nostre servei comprenen:
  • Consulta ambulatòria en Centre d'Especialitats Pare Manjón (Elda) 
  • Consulta ambulatòria en Centre Sanitari Integrat de Villena (Villena) 
  • Consulta externa de l'Hospital d'Elda
   • Consulta de Reumatologia d'Adults. Diverses consultes simultànies amb una freqüència diària. 
   • Consulta de Malalties Autoimmunes Sistèmiques. Entre dos i tres consultes setmanals en què s'aténen pacients amb tot tipus de patologia autoimmune sistèmica (p.e. lupus, esclerodèrmia, vasculitis, síndrome antifosfolípida…) 
   • Consulta d'Espondilitis i Artropatia Psoriàsica. Tres consultes mensuals ateses per un facultatiu especialista en l'àrea.
   • Consulta d'Artropaties Cristal·lines. Una consulta mensual en què s'atenen pacients amb artropaties cristal·lines (p.e. gota, artritis per pirofosfat…) de difícil control.
   • Consulta de Reumatologia Pediàtrica. Una única consulta amb una freqüència bisetmanal, atesa de manera multidisciplinària per un facultatiu del servei i un pediatre, ambdós amb formació específica en el dit camp. Per a proporcionar un ambient adequat al xiquet amb patologia reumatològica, aquesta labor s'exerceix en l'àrea física de consultes externes de pediatria.
   • Consulta d'Uveïtis i Patologia Ocular Autoimmune. Una única consulta amb una freqüència bisetmanal, atesa de manera multidisciplinària per un facultatiu del servei amb formació específica en l'esmentat camp i un oftalmòleg. Per a aconseguir un abordatge multidisciplinari efectiu es du a terme en consultes externes d'oftalmologia 
   • Consulta de Proves/Exploracions Complementàries. Una única consulta amb una freqüència setmanal, atesa per un facultatiu del servei amb formació específica en ecografia d'aparell locomotor i capil·laroscòpia. Ofereix el seu servei a pacients hospitalitzats, ambulants de consultes i d'urgències. Permet acurtar temps d'ingrés, evitar ingressos i augmentar l'eficiència de l'assistència en consultes ja que possibilita el diagnòstic i resolució de la patologia en un sol acte mèdic.
   • Consulta d'Infermeria per a Pacients amb Malalties Autoimmunes. Una consulta diària, atesa per una infermera especialista en reumatologia que permet entre altres: a) monitorització, seguiment i gestió d'incidències de malalts en tractament amb teràpies biològiques, b) la consulta assistencial telefònica, c) l'educació sanitària, d) triatge d'osteoporosi, e) la valoració del risc cardiovascular. Tot això redunda en una reducció de la càrrega assistencial mèdica, una millora de la qualitat assistencial percebuda pel pacient i un maneig més eficient dels recursos disponibles.

2. FUNCIÓ DOCENT

Formació mèdica pregrau i postgrau en Reumatologia.
Tot el quadre mèdic del servei i la infermera de Reumatologia contribueixen a les activitats docents següents: 
 • Formació pràctica hospitalària dels estudiants
 • Formació dels metges residents d'altres especialitats.
 • Cursos de formació i actualització a facultatius del departament de salut, integrats en forma de sessions en atenció primària, sessions interserveis o cursos monogràfics (p.e. osteoporosi). 
 • S'ofereixen cursos de formació generals i específics a nivell nacional i internacional.
 • Formació d'infermeria, tant especialitzada en reumatologia com d'altres àrees d'interés

3. FUNCIÓ INVESTIGADORA

La funció investigadora del Servei de Reumatologia comprén diverses àrees centrades fonamentalment en artropaties cristal·lines i espondiloartritis, amb un notable impacte a nivell nacional i internacional.

4. DISTRIBUCIÓ PER PATOLOGIES

 • Artropaties inflamatòries i espondiloartropaties: artritis reumatoide, artritis psoriàsica, artropatia associada a malaltia inflamatòria intestinal, espondilitis anquilosant, etc.
 • Conectivopaties: lupus eritematós sistèmic, síndrome antifosfolípida, esclerodèrmia, polimiositis/dermatomiositis, sd. Sjögren, síndromes de superposició, etc.
 • Vasculitis: arteritis de cèl·lules gegants i polimiàlgia reumàtica, malaltia de Takayasu, poliarteritis nodosa, malaltia de Kawasaki, vasculitis associades a ANCA, vasculitis associades a immunocomplexos, malaltia de Behçet, vasculitis d'òrgan aïllat, etc.
 • Altres malalties de base autoimmune: sarcoidosis, uveïtis, etc.
 • Malalties reumatològiques per agents infecciosos: Infeccions d'aparell locomotor, artritis reactiva, etc.
 • Artropaties microcristal·lines i relacionades amb trastorns per depòsit: gota/pseudogota, hemocromatosis, etc.
 • Malaltia metabòlica òssia: osteoporosi, malaltia de Paget, osteomalàcia/ osteodistròfia, etc.
 • Osteoartrosis, altres patologies degeneratives i associades a dolor crònic: osteoartrosis, síndromes de dolor regional, necrosi avascular, entesopaties, etc.