Llistat d'Unitats de Suport


Unitats de Conductes Adictives (UCA) Unitats de Salut Mental (USM) Centres de Salut Sexual i Reproductiva (CSSiR) Punts d'Atenció Continuada (PAC)
UCA Elda USM Petrer CSSiR Elda PAC Biar
UCA Villena USM Villena CSSiR Novelda PAC Elda
USM Novelda CSSiR Petrer PAC Monòver
USM Elda CSSiR Villena PAC Novelda
USM Monòver CSSiR Monòver PAC Petrer
USM Infantil PAC El Pinòs
PAC Sax
PAC Villena

UNITATS DE SUPORT

Las unidades de apoyo aportan ciertos servicios que no son proporcionados por los Centros de Salud. Estos servicios son:

  • Unitats de Conductes Adictives (UCA): Garantitza l'asistència sanitaria, psicològica i social a las persones afectades pels problemes derivats del consum de drogues i d'altres trastorns adictius. Activitas: Tractament mèdic, psicològic i familiar dels afectats, Grup d'autoajuda dirigit a familiars de drogodependents, Grup d'ajuda per deixar l'adició al Tabac, Dispensari de metadona.
  • Unitats de Salut Mental (USM): Aporten asistència front a enfermetats i trastorns mentales.
  • Centres de Salut Sexual i Reproductiva (CSSiR): Proporcionen ajuda front a enfermetats i problemas de caràcter sexual i reproductiu.
  • Punts d'Atenció Continuada (PAC): Són els punts on s'ofereix asistència sanitària quan els Centres de Salut es troben tancats. Són el primer punt d'atenció urgent.

Ubicació de les UCA

Ubicació de les USM

Ubicació dels CSSiR

Ubicació dels PAC