Atenció Primària

Atenció Primària de salut és l'assistència sanitària essencial accessible a tots els individus i famílies de la comunitat, a través de mitjans acceptables per a ells, amb la seua plena participació i a un cost assequible per a la comunitat i el país.
 
És el nucli del sistema de salut del país i forma part integral del desenvolupament socioeconòmic general de la comunitat.
 
Atenció Comunitària és aquella que té com a objectiu l'atenció al conjunt d'una població, d'una comunitat definida, i amb l'objectiu d'aconseguir  resultats en salut. Requereix la intervenció sobre els factors determinants de la salut i la malaltia, per a la qual cosa cal identificar les necessitats en salut en la població objecte d'atenció i els factors que les determinen.