PROGRAMES DE SALUT

PROGRAMES DE SALUT

PROGRAMES DE L'ADULT

VACUNACIÓ
 • Vacunació contra la grip.
 • Vacunació contra el pneumococ
 • Vacunació contra la meningitis
 • Vacunació contra el tètans-diftèria.
 • Més informació
 
PROGRAMA AL PACIENT CRÒNIC
 • Prevenció i control de malalties cardiovasculars
 • Prevenció, control i seguiment de la hipertensió arterial.
 • Prevenció, control i seguiment de la dislipèmia / hiperlipèmia.
 • Prevenció, control i seguiment de la diabetis.
 • Prevenció, control i seguiment de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC).
 • Programa de deshabituació tabàquica.
 • Programa de Gestió de Casos crònics complexos.
 • Pacient Actiu.
 • Continuïtat assistencial i de cures a l'alta hospitalària.
 
PROGRAMA DE CIRUGÍA MENOR
 
PROGRAMES DE PREVENCIÓ/DETECCIÓ PRECOÇ
 • Garbellament Càncer colorectal.
 • Prevenció i detecció de problemes en salut mental.
 • Prevenció i detecció de Violència de Gènere
 

PROGRAMES DE LA DONA

CAPTACIÓ I VALORACIÓ DE LA DONA EMBARASSADA
 • Educació maternal i preparació al part.
 • Control i seguiment del puerperi.
 • Vacunació contra la rubèola.
 • Vacunació contra la tos ferina.
 • Educació sexual i planificació familiar (informació i seguiment de mètodes anticonceptius).
 • Atenció a la dona en el climateri.
PROGRAMES DE PREVENCIÓ/DETECCIÓ PRECOÇ
 • Prevenció del càncer de cèrvix.
 • Prevenció del càncer de mama.
 • Prevenció del càncer d'endometri.
 • Prevenció i control d'osteoporosi.
EDUCACIÓ PER A LA SALUT                                                              
 • Taller "Lactància materna", 
 • Taller "Cures del nadó", 
 • Taller "Puerperi",
 • Taller de "Massatge Infantil"  
 • Prevenció del càncer de Cèrvix
 • Citologies i EpS
 • Taller de menopausa i sòl pelvià
 

PROGRAMA DEL XIQUET

DESENVOLUPAMENT DE LA INFÀNCIA
 • Vacunació infantil
 • Programa de xiquet sa i desenvolupament infantil. 
 • Programa de prevenció de l'obesitat infantil
 • Programa de salut bucodental en la infància 
 • Educació per a la salut en l'escola 
 • Continuïtat assistencial i de cures en l'alta hospitalària
ADOLESCENT
 • Vacunació
 • Programa de salut de l'adolescent
 • Programa d'Intervenció en Educació Sexual (PEUS)
 • Continuïtat assistencial i de cures en l'alta hospitalària
 

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

 • Programa d'atenció a pacients immobilitzats
 • Programa d'atenció a l'ancià fràgil
 • Programa de cures pal·liatives
 • Programa de Gestió de Casos crònics complexos
 

INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA

 • Derivada dels problemes que es detecten de manera individualitzada en la població de cada zona bàsica
 • Jornades de promoció de la salut i activitats en la comunitat
Tallers d'Educació per a la Salut 
Dins de  programes:
 • PIES
 • Programa d'Atenció a l'Adolescent:
  • Alimentació i exercici físic
  • Prevenció accidents de trànsit
  • Prevenció del tabaquisme
  • Prevenció de la drogoaddicció
  • Sexualitat
 • Salut bucodental:
  • Higiene bucodental
 

INTERVENCIÓ GRUPAL 

 • Formació de Cuidadors
 • Cuidant el cuidador
 • Pacient Actiu
 • Pacient Diabètic
 • Pacient amb EPOC
 • Pacient 
 

ADMINISTRACIÓ DE TRACTAMENTS/ CURES INFERMERIA

 • Extraccions de sang
 • Presa de mostres per a laboratori
 • Control de pacients en tractament amb anticoagulació oral
 • Prevenció, atenció i tractament de les ferides
 • Administració de tractaments
 • Administració de metotrexat
 • Administració de vacunes
 • Cures de les ostomies
 • Maneig d'inhaladors
 • Intradermoreacció de Mantoux
 • Manteniment de reservoris subcutanis
 • Tractaments fisioterapèutics bàsics
 • Extracció de taps
 

PROBES D'EXPLORACIÓ

 • Retinografia
 • Espirometria
 • Electrocardiografia
 • Pulsioximetria
 • Doppler
 • A Novelda hi ha Rx
 • Dermatoscòpia