Plans d'autoprotecció

Un Plà d'Autoprotecció té com a objetius la prevenció de riscos laborals als treballadors dels centres sanitaris als següents nivells:

 • Danys causats per agents biològics
 • Colps i talls per objectes o ferramentes.
 • Sobreesforços: carrega física.
 • Carrega mental.
 • Caigudes de persones a diferent nivell i al mateix nivell.
 • Riscos derivats de factors psicosocials u organitzacionals.
 • Exposició a contaminants químics ambientals.
 • Caígudes de objectes en manipulació.
 • Xocs i colps contra objetes mòbils.
 • Xocs i colps contra objetes inmòbils.
 • Caigudes de objectes per ensorramento o afonament.
 • Condiciones de il·luminació.
 • Contactes elèctrics.
 • Exposició a temperatures extremes (fred o calor).
 • Contactes amb sustancies càstiques o corrosives.

Plans d'autoprotecció

Subcarpetes
Carpeta Nombre de carpetes Nombre de documents
Planes de autoprotección 0 7
Plans d autoprotecció 0 7
S'estan mostrant els 2 resultats.
Documents
There are no documents in this folder.
Nom Tamany
There are no documents in this folder.
S'estan mostrant els 0 resultats.