COMISSIÓ DE BIOLÒGICS

COMISIÓN DE BIOLÓGICOS

OBJETIUS

L'objectiu principal del comité és la supervisió global de la teràpia biològica de l'àrea d'Elda per a aconseguir promoure una prescripció racional, adequada, equitativa i eficient d'aquesta per a poder continuar oferint al pacient una qualitat assistencial òptima.
 
Per a això es plantegen els següents objectius concrets.
  • Redacció i actualització de protocols d'actuació a fi d'evitar la variabilitat en la prescripció de teràpia biològica i aconseguir-ne l'optimització.
  • Revisió i posada en comú de les mesures promogudes pels distints comités SAISE de teràpies biològiques per a la seua discussió i posterior implantació en l'hospital.
  • Revisió de les noves indicacions/fàrmacs biològics.
  • Promoure la participació en assajos clínics i projectes d'investigació.
  • Promoure ferramentes per al control de la despesa relacionada amb la teràpia biològica en general.
  • Promoure la posada en marxa de sistemes de registres d'arreplega de dades que permeten analitzar l'evolució de la teràpia biològica en les distintes especialitats. Aquests sistemes d'arreplega de dades haurien d'incloure dades clíniques i econòmiques per a una millor interpretació d'aquests.
  • Promoure les ferramentes per a optimitzar i augmentar el rendiment de l'hospital de dia.