Misió, Visió I Valors

MISSIÓ

El Departament de Salut d'Elda té com a finalitat donar assistència primària i especialitzada de la millor qualitat possible, a través d'una pràctica professional i tècnica sustentada en la millor evidència disponible, minimitzant els riscos associats als serveis prestats i utilitzant de manera eficient els diners públics.
 

VISIÓ

Contribuir a la millora continuada de la qualitat a través d'una atenció assistencial eficient, que situe els nostres usuaris al capdavant de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a nivell de satisfacció i seguretat del/de la  pacient.
 

VALORS

Són el conjunt de principis i criteris d'actuació que condicionen els comportaments i les decisions dels i de les professionals del Departament de Salut al seu dia a dia. Aquests valors han d'impregnar totes les seues decisions i constituir la filosofia de comportament i relació en cada centre sanitari:
  • Respecte cap als/les pacients i entre els/les professionals
  • Tracte pròxim i personalitzat
  • Honestedat i ètica professional
  • Responsabilitat i professionalitat en el treball
  • Transparència i veracitat en la transmissió de la informació
  • Compromís personal i social amb els/les pacients i la salut