COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ I ASSAJOS CLÍNICS

COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ I ASSAJOS CLÍNICS

FUNCIONS

  • Promoure, actualitzar i facilitar les activitats d'investigació que es desenvolupen en el Departament d'Elda, en coordinació estreta amb la Unitat d'Investigació.
  • Establir la coordinació amb l'I+CS.
  • Promoure formació en investigació.
  • Avaluar i informar els projectes d'investigació, assajos clíniques i tesis doctorals, que ho requerisquen en l'àrea de la seua competència.
  • Promoure l'accés a bases bibliogràfiques i suport bibliogràfic per a la investigació.
  • Difondre les activitats d'investigació als professionals del sector, en especial a través de la revista del sector i de la intranet.
  • Analitzar i valorar l'activitat investigadora del sector.
  • Aprovar la memòria d'investigació del sector.