COMISSIÓ DE LACTÀNCIA MATERNA

COMISSIÓ DE LACTÀNCIA MATERNA

FUNCIONS

  • Revisar i actualitzar els protocols d'actuació hospitalària en relació amb la lactància materna
  • Realitzar propostes i implicar a la direcció de l'Hospital General i als responsables dels serveis i unitats hospitalàries relacionades
  • Desenvolupar activitats de formació i informació sobre el tema al personal implicat
  • Desenvolupar activitats d'investigació
  • Fomentar la coordinació amb els diferents grups de treball.