COMISSIÓ DE PATOLOGIA PERINATAL

MISSIÓ

Analitzar, proposar, coordinar i avaluar les accions concernents a la prevenció de la morbimortalitat perinatal en el Departament de Salut d'Elda. No té funció punitiva ni de tipificació legal.

FUNCIONS

  • Analitzar les tendències de millora dels estàndards de qualitat en l'atenció perinatal.
  • Dissenyar, proposar i establir estratègies, normes i directives.
  • Verificar el correcte maneig clínic i l'aplicació de les guies i protocols per a l'atenció obstètrica i neonatal analitzant mensualment totes les referències de les emergències obstètriques i perinatals.
  • Fomentar reunions interdisciplinàries que permeten coordinar els esforços assistencials, docents i d'investigació en el camp de la medicina perinatal.