COMISSIÓ DE PROCEDIMENTS D'INFERMERIA

COMISSIÓ DE PROCEDIMENTS D'INFERMERIA

FUNCIONS

  • Assessorar la direcció del complex i els professionals en tot el que es refereix a la planificació i cures d'infermeria.
  • Col·laborar en la realització i supervisió de la unificació de plans de cures i procediments d'infermeria en el complex.
  • Col·laborar en la incorporació dels procediments i cures d'infermeria al programa informàtic corporatiu.
  • Proposar millores a la direcció en la planificació de l'atenció dels pacients.
  • Assessorar la política de qualitat del complex en matèria de planificació de cures.
  • Col·laborar en la formació dels professionals en matèria de plans de cures.