COMISSIÓ DE TECNOLOGIA I INFORMACIÓ

COMISSIÓ DE TECNOLOGIA I INFORMACIÓ

MISSIÓ

Conéixer els recursos i procediments tècnics del Departament, el grau d'utilització i la seua adequació a les necessitats assistencials i rendiment, així com establir les prioritats de dotació de mitjans tecnològics.

FUNCIONS

 • Assessorar a la direcció del centre i als òrgans competents en la introducció de nous mitjans diagnòstics i terapèutics.
 • Participar en l'avaluació de plans de necessitats, quan així es requerisca.
 • Promoure l'elaboració d'un inventari de mitjans diagnòstics i terapèutics indicant la seua obsolescència, rendiment així com les mancances i les propostes de millora.
 • Promoure l'elaboració de criteris d'admissió i ingressos hospitalaris per a les malalties més freqüents i de criteris d'inclusió en llista d'espera de procediments quirúrgics.
 • Promoure i analitzar l'adequació de proves diagnòstiques i terapèutiques.
 • Seguiment i avaluació de les estades superiors a l'estàndard del grup diagnòstic, i promoure estudis d'adequació d'estades.
 • Afavorir el desenvolupament de noves tècniques de gestió clínica.
 • Promoure i normalitzar l'elaboració de protocols i vies clíniques, generalitzant el seu ús.
 • Difondre la cultura de la pràctica basada en l'evidència i col·laborar en l'organització d'activitats formatives en aquesta matèria.
 • Col·laborar en les polítiques de diagnòstic, promoció i gestió de la innovació.
 • Prosseguir amb el desenvolupament d'indicadors d'eficiència del Sector.