Objectius

Els objectius generals del programa de salut de l'adolescent de la Comunitat Valenciana, aplicats al Departament de Salut d'Elda, són:

 

Millorar el nivell de salut dels adolescents del Departament de Salut d'Elda

 1. Fomentar estils de vida saludables en la població adolescent.
  1. Detectar necesitats de salut i factors de risc en la població adolescent.
  2. Potenciar la coordinació dels professionals dels àmbits sanitari, educatiu i social.
  3. Intervindre precoçment en els adolescents que ho requerixquen i els seus familiars o tutors.
  4. Donar a coneixer els recursos socials i sanitaris implicats en la adquisició i manteniment d'un adequat capital de salut.
  5. Consolidar al professional d'infermeria d'atenció primària com a mediador entre l'àmbit educatiu i el sanitari, per al programa de salut de l'adolescent.
 2. Propiciar l'adquisició, durant l'adolescencia, d'un capital de salut que permeta allargar la vida amb la millor qualitat possible
  1. Facilitar la consolidació dels coneiximents, actituts i habilitats que els permeten mantindre estils de vida saludables.
  2. Propiciar l'actuació conjunta de les institucions implicades en l'adquisició i manteniment d'un adequat capital de salut en els adolescents.