SATSE

QUI SOM

Desde la seua constitució al 1979, el SINDICAT D'INFERMERIA, SATSE, lluita pels drets dels profesionals d'Infermeria i Fisioterapia, i treballa dia a dia pel desemvolupamente de la profesió.

Los fines del Sindicato de Enfermería SATSE son:

  • Representar i defensar els seus afiliats i afiliades i els interessos de l'Enfermeria i Fisioterapia davant els organismes públics i privats, persones físiques i jurídiques i davant qualsevol altra institució.
  • Promoure, coordinar i col·laborar a qualsevol acció dirigida a estudiar i resoldre els problemes que es relacionen amb un millor coneiximent i profesionalització de l'Infermeria, amb vistes a millorar l'organització i prestacions de l'asistencia sanitària.
  • Organitzar i promoure actividats i serveis d'interés per al Sindicat i els seus afiliats i afiliades, per sí mateix o mitjaçant concert o acords amb tercers.

QUE PENSEM

SATSE es defineix com un sindicat estrictament profesional, independent i progresista, allunyat de qualsevol vinculació política, amb total respecte al pluralisme d'idees dels seus afiliats i que ampara el rigurós respecte a la dignitat profesional i a les normes étiques i legals que regulen la profesió de l'Infermeria.

El Sindicat d'Infermeria defensa un model de sanitat públic, basat als principis d'universalitat, equitat, solidaritat i gratuitat en els que es basa la Lley General de Sanitat.

Per a SATSE, és fundamental l'enfoque sanitari centrat al paciente, vist i tractat com un tot i amb uns serveis adaptats a les seues necesitats, per a garantir un sistema sanitari públic de calitat.

El que reialment vincula als integrants de SATSE és la nostra ferma creencia en que entre tots podem millorar l'entorn laboral i profesional d'i infermers/eres, infermeres/ers especialistes i fisioterapeutes, augmentant la seua visibilitat al sistema sanitari.

SATSE adoptará totes les mesures al seu abast, en defensa dels interesos socio-profesionals i laborals dels seus afiliats i del suprem bé de la salut pública.

CONTACTE

  • Teléfon i fax Despatx: 966975210 - 966975212
  • Móvil Manolo: 628824481 
  • Móvil Reme: 690298719
  • E-mail: helda@satse.es