COMISSIÓ DE PATOLOGIA INFLAMATÒRIA OCULAR

FUNCIONS

  • Establir una plataforma per a la col·laboració multidisciplinària en l'abordatge diagnòstic i terapèutic dels pacients amb patologia inflamatòria ocular com ara uveïtis, escleritis, epiescleritis o patologia inflamatòria de l'òrbita. En concret aquest Comité possibilitarà.
  • Realitzar l'assistència conjunta en oftalmologia i reumatologia evitant la duplicitat de cites.
  • Establir i actualitzar protocols de diagnòstic que racionalitzen les proves complementàries necessàries.
  • Instauració precoç de diagnòstic local i sistèmic, millorant l'evolució i el pronòstic dels pacients.
  • Realitzar el diagnòstic precoç de malalties sistèmiques que debuten amb afectació ocular.