COMISSIÓ D'URGÈNCIES

COMISSIÓ D'URGÈNCIES

NO FUNCIONANT

MISSIÓ

Assessorar sobre els aspectes de qualitat de les àrees d'urgència de l'hospital.

FUNCIONS

  • Promoure l'elaboració de protocols assistencials i el seu seguiment per a aquells processos més freqüents o amb major risc vital dels atesos en el servei d'urgències.
  • Actualització i monitorització del panell d'indicadors de qualitat en l'àrea d'urgències.
  • Actualitzar i supervisar les normes de funcionament de l'àrea d'urgències.
  • Analitzar i assessorar l'equip directiu sobre els problemes de qualitat de l'àrea d'urgències.
  • Analitzar la qualitat percebuda pels pacients en l'àrea d'urgències.
  • Realitzar seguiment del programa de qualitat de l'àrea d'urgències.