Comissió de docència - Residentes

RESIDENTS

El programa de formació d'especialistes sanitaris està basat en la residència. Els residents són sanitaris, bé siguen metges, farmacèutics, psicòlegs o infermers, que s'especialitzen a través d'un sistema de pràctiques especial en centres sanitaris.

Què és el MIR (metge intern resident)

És el sistema de formació d'especialistes mèdics que existeix a Espanya des de l'any 1978. Sota el sistema d'un contracte de pràctiques especial de formació postgraduada universitària.

Què és el FIR (farmacèutic intern resident)

Es refereix a la via oficial de formació de farmacèutics especialistes a Espanya. Es tracta d'un programa de formació per a adquirir les capacitats i les responsabilitats pròpies de l'especialitat, de forma tutelada i progressiva en el temps (de 3 a 4 anys, segons l'especialitat). Només és possible realitzar-lo en aquells centres degudament acreditats pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, per a garantir una adequada formació especialitzada.

Què és el PIR (psicòleg intern resident)

Es refereix a la via de formació de postgrau, eminentment pràctica, elaborat i desplegat conjuntament pels ministeris de Sanitat i Consum, i Educació i Cultura, amb una duració de 4 anys, en període de residència, per a l'obtenció del títol de Psicòleg especialista en Psicologia Clínica (Reial Decret 2490/1998) que existeix a Espanya des de l'any 1993, exigit per a treballar com a psicòleg en l'àmbit de la salut pública i que també s'exigeix en l'exercici privat. El PIR seria l'equivalent en psicologia al MIR en medicina.

Que és l'EIR (infermer intern resident)

Al finalitzar els estudis d'Infermeria, tots els diplomats/graduats en Infermeria es consideren infermers generalistes.
 
Després de la superació d'un examen, de caràcter estatal, que es realitza tots els anys en les diferents comunitats autònomes, els infermers generalistes poden accedir a la formació en una de les especialitats desenvolupades actualment.
 
Les esmentades especialitats es realitzen per mitjà del sistema de residència, a través d'un contracte en pràctiques remunerat.
 

ENLLAÇOS

Mapa de processos d'acollida de residents

Mapa de processos de comiat de residents